Giỏ hàng

VIDEO WALL CONTROLLER DATAPATH VSN 1182 TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH NGÀY 27/07/2020

Hệ thống bao gồm các thành phần sau:

- BỘ ĐIỀU KHIỂN MÀN HÌNH 44 NGUỒN TÍN HIỆU VÀO, 12 NGUỒN RA,IP CARD, ENCODE, DECODE

- ĐIỀU KHIỂN 36 TẤM MÀN HÌNH GHÉP VIDEO WALL, 12 TIVI NHỎ XUNG QUANH;

- HOẠT ĐỘNG 24/7 VỚI PHẦN MỀM MULTI WALL (WALL CONTROL 10 PRO);

- HỆ THỐNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG ĐIỀU HÀNH ĐƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ TÍCH HỢP BỞI VNPT TECHNO.

Danh mục tin tức

Facebook Youtube Top