Giỏ hàng

Matrix Switch, Multiview, Extender tín hiệu hình ảnh

Bộ chia tín hiệu hình ảnh FDX-12UHD

Bộ chia tín hiệu hình ảnh FDX-12UHDModel: FDX-12UHDXuất xứ: Nhật Bản

Liên hệ

Bộ chia tín hiệu hình ảnh IDK FDX-32UHD

Bộ chia tín hiệu hình ảnh IDK FDX-32UHDModel: FDX-32UHDXuất xứ: Nhật Bản

Liên hệ

Bộ điều khiển tín hiệu hình ảnh IDK NJR-CTB

Model: NJR-CTBXuất xứ: Nhật Bản

Liên hệ

Bộ nhận tín hiệu IDK NJR-R01UHD

Bộ nhận tín hiệu IDK NJR-R01UHDModel: NJR-R01UHDXuất xứ: Nhật Bản

Liên hệ

Bộ nhận tín hiệu IDK NJR-R04HD

Bộ nhận tín hiệu IDK NJR-R04HDModel:    NJR-R04HDXuất xứ: Nhật Bản

Liên hệ

Bộ Switcher IDK IMP-400UHD

Bộ Switcher IDK IMP-400UHDModel: IMP-400UHDXuất xứ: Nhật Bản

Liên hệ

Bộ truyền tín hiệu IDK NJR-T01UDH

Bộ truyền tín hiệu IDK NJR-T01UDHModel: NJR-T01UHDXuất xứ: Nhật Bản

Liên hệ

Bộ truyền tín hiệu IDK NJR-T04HD

Bộ truyền tín hiệu IDK NJR-T04HDModel:     NJR-T04HDXuất xứ: Nhật Bản

Liên hệ

Thiết bị chọn kịch bản hiển thị IDK SWC-2000

Thiết bị chọn kịch bản hiển thị IDK SWC-2000Model: SWC-2000Xuất xứ: Nhật Bản

Liên hệ

Thiết bị Digital Multi Switcher IDK MSD-402

Thiết bị Digital Multi Switcher IDK MSD-402Model: MSD-402Xuất xứ: Nhật Bản

Liên hệ

Thiết bị Digital Multi Switcher IDK MSD-804FD

Thiết bị Digital Multi Switcher IDK MSD-804FDModel: MSD-804FDXuất xứ: Nhật Bản

Liên hệ

Thiết bị xử lý hình ảnh IDK ICP-9401

Thiết bị xử lý hình ảnh IDK ICP-9401Model: ICP-9401Xuất xứ: Nhật Bản

Liên hệ
Facebook Youtube Top