Giỏ hàng

Màn Hình Ghép LED DIOS

Model: LAA015FL7B1Pixel Pitch: 1.5mm
Liên hệ
Model:     LAP010BL2Pixel Pitch: 1.0mm
Liên hệ
Model: LAS012DB2-FPixel Pitch: 1.26mm
Liên hệ
Model: LAS014DB2-FPixel Pitch: 1.45mm
Liên hệ
Model: LAP015BL2Pixel Pitch: 1.50mm
Liên hệ
Model: LAP015BL2Pixel Pitch: 1.50mm
Liên hệ
Model: LAS100DA3DPixel Pitch: 6.0mm
Liên hệ
Model: LAS025DB2-FPixel Pitch: 2.5mm
Liên hệ
Model: LAS040DB4Pixel Pitch: 4.0mm
Liên hệ
Model: LAS060DB4Pixel Pitch: 6.0mm
Liên hệ
Model: LBS100DA1DPixel Pitch: 10.67mm
Liên hệ
Model: LBS120DA1DPixel Pitch: 12.0mm
Liên hệ
Model: LBS160DA1DPixel Pitch: 16.0mm
Liên hệ
Model: LBS200VA1DPixel Pitch: 20.0mm
Liên hệ
Model: LBE046DD4Pixel Pitch: 4,63mm
Liên hệ
Model: LBS060DA1DPixel Pitch: 6.0mm
Liên hệ
Model: LBS080DA1DPixel Pitch: 8.0mm
Liên hệ
Facebook Twitter Google+ Linkedin Top