Giỏ hàng

Thiết bị họp trực tuyến

Điểm cầu hỗ trợ: 4COMMUNICATION METHOD: SIP, H.323VIDEO COMPRESSION METHOD: H.261, H.26...
Liên hệ
Điểm cầu hỗ trợ: 6 up to 10COMMUNICATION METHOD: SIP, H.323VIDEO COMPRESSION METHOD: H....
Liên hệ
Điểm cầu hỗ trợ: 16 up to 24COMMUNICATION METHOD: SIP, H.323VIDEO COMPRESSION METHOD: H...
Liên hệ
Điểm cầu hỗ trợ: 2 up to 4COMMUNICATION METHOD: SIP, H.323VIDEO COMPRESSION METHOD: H.2...
Liên hệ
Facebook Twitter Google+ Linkedin Top