Giỏ hàng

Thiết bị họp trực tuyến

*Thiết bị họp trực tuyến Panasonic KX-VC1300

Điểm cầu hỗ trợ: 4COMMUNICATION METHOD: SIP, H.323VIDEO COMPRESSION METHOD: H.261, H.26...

Liên hệ

*Thiết bị họp trực tuyến Panasonic KX-VC1600

Điểm cầu hỗ trợ: 6 up to 10COMMUNICATION METHOD: SIP, H.323VIDEO COMPRESSION METHOD: H....

Liên hệ

*Thiết bị họp trực tuyến Panasonic KX-VC2000

Điểm cầu hỗ trợ: 16 up to 24COMMUNICATION METHOD: SIP, H.323VIDEO COMPRESSION METHOD: H...

Liên hệ

Thiết bị họp trực tuyến Panasonic KX-VC1000

Điểm cầu hỗ trợ: 2 up to 4COMMUNICATION METHOD: SIP, H.323VIDEO COMPRESSION METHOD: H.2...

Liên hệ
Facebook Twitter Google+ Linkedin Top