Zoom Events là giải pháp tất cả trong một cho các sự kiện trực tuyến, được phát triển dựa trên công nghệ video đáng tin cậy của Zoom, cho phép bạn thiết lập và quản lý mượt mà các sự kiện trực tuyến ở mọi quy mô. Các sự kiện trực tuyến được hỗ trợ bởi nền tảng an toàn, đáng tin cậy, và có khả năng mở rộng của Zoom.

Tính năng nổi bật của Zoom Events

Thiết lập sự kiện theo nhu cầu

– Thiết lập các sự kiện công khai hoặc riêng tư, có trả phí hoặc miễn phí. Lên lịch cho sự kiện của bạn theo
dạng sự kiện một phiên, nhiều phiên hoặc nhiều ngày, nhiều phòng, và đăng tải bản ghi lại sau sự kiện.
– Sử dụng trình chỉnh sửa từng bước của chúng tôi để tạo Trung tâm sự kiện mang thương hiệu của riêng
bạn.

Dễ dàng quản lý tài nguyên

Dễ dàng quản lý sự kiện và chia sẻ URL của bạn. Tạo cả Trung tâm công khai và riêng tư, đồng thời có không gian chuyên biệt để tìm hiểu sự kiện cho tổ chức của bạn.

Lựa chọn xem trực tiếp nhanh chóng

– Xem các phiên trực tiếp từ sảnh sự kiện, cho phép người dự thính có thể xem nhanh các phiên trực tiếp và tham gia phiên mà họ quan tâm.

Hỗ trợ lợi ích cao nhất cho nhà tài trợ

– Tài trợ các sự kiện của bạn với các lợi ích tích hợp dành cho nhà tài trợ, bao gồm không gian chuyên biệt, cấp phân bậc, tải lên video, và khả năng gặp gỡ hoặc trò chuyện với đại diện nhà tài trợ.

Dễ dàng thiết lập đăng ký với Zoom Event

– Tổ chức các loại sự kiện trực tuyến khác nhau với tùy chọn đăng ký và bán vé tùy chỉnh. Thiết lập số lượng vé miễn phí và trả phí sẵn có cho mỗi sự kiện. Hỗ trợ mua hàng theo nhóm và gây quỹ cho các tổ chức phi lợi nhuận.

Hỗ trợ hội thảo trực tuyến hậu trường

– Xóa tan căng thẳng khi tham gia hội thảo trực tuyến với tính năng Hậu trường. Cho phép các người nói,
người tham gia chính, và bộ phận hỗ trợ sản xuất có thể gặp gỡ ở hậu trường, xem trực tiếp hội thảo trực
tuyến, trả lời phần hỏi đáp, và có thể chờ người chủ trì đưa họ ra sự kiện trực tiếp.

Zoom event giải pháp cho sự kiện trực tuyến
Zoom event giải pháp cho sự kiện trực tuyến

Dễ dàng quản lý hoạt động sự kiện

– Theo dõi đăng ký sự kiện, hoạt động tham dự, bán vé, doanh thu và nhiều hoạt động khác. Zoom Events cung cấp thông tin phân tích để giúp bạn hiểu thêm về độ hiệu quả của sự kiện và cải thiện chất lượng cho các sự kiện trực tuyến của mình.

Kết nối thông minh của Zoom Event

– Kết nối với người tham dự, người nói, và nhà tài trợ thông qua trò chuyện trực tiếp. Xây dựng Sàn Expo để nêu bật nhà tài trợ và tổ chức các cuộc trò chuyện dựa trên chủ đề. Chuyển người dự thính từ gian hàng Expo đến Phòng theo nhóm để gặp gỡ chuyên gia. Tải lên các tài nguyên như video, hình ảnh, và tệp PDF để người tham dự gian hàng xem hoặc tải xuống.

Tính năng kiểm soát người tham gia

– Kiểm soát cách người tham gia chính hiển thị trên màn hình của bạn xuất hiện trước người dự thính trong một phiên hội thảo trực tuyến. Với Quảng bá thương hiệu trong phiên, người chủ trì có thể linh hoạt tùy chỉnh hoạt động quảng bá thương hiệu trong phiên của họ với khả năng:
+ Tải lên hình nền có hình ảnh thương hiệu để lấp khoảng trống phía sau hộp video của người tham gia
chính.
+ Tự động thiết lập nền ảo cho tất cả người tham gia chính khi họ tham gia phiên.
+ Bổ sung bảng tên trên video có thể tùy chỉnh.