Thiết bị mã hóa và đầu chuyển đổi

Đầu phát media OPTICIS MPDS-100

0904.633.569