Màn hình dành cho Y tế

Màn hình hiển thị Y tế 32HL512D-B

Màn hình dành cho Y tế

Màn hình hiển thị Y tế 27HJ712C-W

Màn hình dành cho Y tế

Màn hình hiển thị Y tế 27HJ713C-B

Là màn hình y tế chuyên dụng được sử dụng trong lĩnh vực Y Tế

0904.584.933