Màn hình cho Studio

Màn hình LED indoor P1.2 IF012J

0904.633.569