Ngày 21/05/2021 HCOM – Lắp đặt màn hình ghép 2×5 tại Hà Nội

Công ty cổ phần đầu tư HCOM đã triển khai lắp đặt hệ thống màn hình ghép 2×5 hãng LG 55 inch tại Hà Nội. Thời gian triển khai vào ngày 21/05/2021.

Hệ thống màn hình ghép 2×5 được kết nối với các cơ sở dữ liệu của ngân hàng. Giúp cho các cán bộ ngân hàng có thể theo dõi, thống kê, trính bày các số liệu báo cáo của ngân hàng. Hệ thống còn được sử dụng để hiển thị các thông tin dịch vụ mà ngân hiện đang cung cấp, các ưu đãi và khuyến mại hiện có của ngân hàng,…

lắp đặt màn hình ghép ngân hàng 2x5 tại Hà Nội

Hệ thống màn hình ghép 2×5 bao gồm :

Công ty Cổ phần Đầu tư HCOM là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp về màn hình ghép một cách chuyên nghiệp. Hiện tại chúng tôi đang cung cấp các hệ thống màn hình ghép LGmàn hình ghép Samsung, màn hình ghép phòng họp, màn hình ghép ngân hàng, videowall controller, KVM, cáp HDMI quang Lusem, các giải pháp kết nối và điều khiển, các giải pháp tích hợp. Ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ cho thuê, tháo lắp màn hình ghép và Controller Datapath,…