Màn hình ghép Panasonic

Màn hình ghép 55” 0.88 Panasonic TH-55VF2H / TH-55VF2

0904 589 255