Màn hình ghép 55” viền 1.7 Samsung LH55UHFHLBB/XV

Liên hệ

Viền ghép: 1.7mm

Độ sáng: 500 cd/m2.