Màn hình tương tác 75″ Samsung Flip LH75WMAWLGCXXV

Viết, vẽ nhanh chóng với độ trễ chỉ 34ms

Bảo vệ toàn diện với Lớp Phủ Kháng Khuẩn

Chuyển đổi nguồn phát với đa kết nối linh hoạt