Giỏ hàng

Dự Án

VIDEO WALL CONTROLLER DATAPATH VSN 1182 TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NGÀY 27/07/2020
Triển khai lắp đặt hệ thống màn hình ghép cho Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam
Triển khai lắp đặt hệ thống màn hình ghép phục vụ sự kiện của Tổng Cục Thuế
Triển khai lắp đặt hệ thống màn hình ghép cho trung tâm điều hành tỉnh Bắc Ninh
Triển khai lắp đặt màn hình ghép cho trung tâm điều hành Demo tại Trụ sở Bộ Tài chính
Triển khai lắp đặt màn hình ghép tại trung tâm điều hành Demo UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Triển khai lắp đặt màn hình ghép cho trung tâm điều hành Demo tại UBND tỉnh Gia Lai
Triển khai lắp đặt hệ thống màn hình ghép cho trung tâm điều hành bộ Kế Hoạch & Đầu Tư
1 2

Danh mục tin tức

Facebook Youtube Top