Bộ truyền tín hiệu hình ảnh IDK IP-Ninja NJR-T04HD

  • 4 x HDMI Input
  • Độ phân giải tới 1080P@60
  • Truyền tín hiệu trên đường truyền 10GB
  • Tính năng Multiviewer & Videowall
  • Có thể mở rộng hệ thống với quy mô phức tạp