Màn chuyên dụng LG 55TR3BG

  • Độ sáng (có kính): 350 nit (Điển hình)
  • Loại cảm ứng: Hồng ngoại
  • Cảm ứng đa điểm: Tối đa 20 điểm
  • Cổng kết nối:

HDMI (3), RGB / Audio In, RS232C In,USB 2.0 (3, Phía trước: 2ea, Phía đáy: 1ea Chỉ để cập nhật phần mềm), USB 3.0 (3), Touch Out (USB2.0,Loại B) (2), HDMI (1), Optical Output / Audio Out