Các màn hình ghép giúp kiểm soát giao thông hàng không ở Thành phố Mexico

Một trung tâm điều hành đã được xây dựng tại sân bay quốc tế Felipe Ángeles với cơ sở hạ tầng trực quan hóa rộng lớn. Màn hình ghép Planar sê-ri TVF và Clarity Matrix G3 đã được sử dụng để thiết kế năm bức tường video cho sân bay.

Sân bay quốc tế Felipe Ángeles (AIFA) nằm cách Thành phố Mexico khoảng 50 km về phía bắc và phục vụ khu vực đô thị. Cơ sở mới được chuyển đổi từ một sân bay quân sự cũ thành một sân bay thương mại. Với ưu tiên hàng đầu là an toàn, nó được xây dựng với Trung tâm điều hành sân bay ( APOC ) để lập kế hoạch, kiểm soát và giám sát an ninh và kiểm soát không khí. Công nghệ Hệ thống màn hình ghép Planar đã được chọn cho cơ sở hạ tầng trực quan hóa.

Lợi ích của hệ thống màn hình ghép 

Nước này có các trung tâm kiểm soát công nghệ cao chịu trách nhiệm quản lý an ninh quốc gia, cũng như giám sát các sân bay của Mexico và toàn bộ không phận của đất nước.

Để cải thiện khả năng hiển thị của dữ liệu và thông tin tại các cơ sở quan trọng này, sân bay đã được trang bị nhiều loại tường video LED và LCD hiệu suất cao với Sê- ri Planar TVF .

Với màn hình rực rỡ, chất lượng hình ảnh sắc nét và độ tin cậy 24×7, các bức tường video LED và LCD của Planar là tài sản quan trọng để APOC duy trì an toàn và an ninh trong toàn sân bay.

Theo Guillermo Omaña , điều phối viên hỗ trợ kỹ thuật của APOC, các bức tường video cải thiện khả năng ra quyết định của nhân viên, quản lý an ninh và hoạt động sân bay, cũng như giám sát không phận Mexico hoặc bất kỳ yếu tố nào của an ninh quốc gia.

“Chúng tôi có quyền truy cập ngay vào thông tin và kiểm soát tốt hơn các hệ thống màn hình ghép. Chúng tôi có thể nhanh chóng chuyển sang bất kỳ nguồn nào, xem các camera khác nhau và quản lý tất cả các chi tiết cần thiết. Độ phân giải và độ chính xác là chưa từng có. Các bức tường video là thiết bị mạnh mẽ và đã hoạt động hoàn hảo kể từ khi lắp đặt. Họ đã vượt quá mọi mong đợi của chúng tôi.”

Hạ tầng đã lắp đặt

  • Trung tâm điều hành hoạt động: Màn hình ghép Led cong TVF0.9 kích thước 27,7×1,5 mét (46×4).
  • Phòng Điều khiển: TVF0.9 Led video wall rộng 61,5 feet và cao 5 feet (31×4).
  • Trung tâm Điều hành Khẩn cấp: Hệ thống videowall LCD Clarity Matrix G3 (MX55M) (5×2).
  • Trung tâm điều hành mạng/an ninh: Màn hình ghép LCD Clarity Matrix G3 (MX55M) rộng gần 3 mét, cao 4,5 mét (3×2).
  • Phòng Lễ tân: Màn hình ghép Led TVF2.5 rộng gần 3m cao 2,5m (6×5).

 

Nguồn: Digitalavmagazine