Chế độ quét và nguyên lý làm việc cơ bản của màn hình LED

Posted on 15 Tháng Chín, 2023 Tin tức 50 lượt xem

cờ việt nam CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HCOM KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH cờ việt nam
HCOM CHUYÊN PHÂN PHỐI LẮP ĐẶT MÀN HÌNH LED, MÀN HÌNH GHÉP TRÊN TOÀN QUỐC
HOTLINE: ⓿❾⓿❹❺❽❾❷❺❺ HỖ TRỢ 24/
 

Với sự phát triển của công nghệ LED, độ sáng của màn hình LED cũng tăng lên và kích thước ngày càng nhỏ hơn, điều này cho thấy rằng nhiều màn hình điện tử LED sẽ trở thành xu hướng của thời đại. Tuy nhiên, sự gia tăng độ sáng LED và mật độ điểm ảnh đã mang lại những yêu cầu mới và cao hơn cho việc điều khiển và điều khiển màn hình LED.

Các chế độ quét của màn hình LED

Đối với màn hình LED trong nhà nói chung, phương pháp điều khiển chung hiện áp dụng chế độ xếp hạng và điều khiển phụ, thường được gọi là chế độ quét. Hiện tại, chế độ quét của màn hình hiển thị điện tử LED có hai loại quét tĩnh và quét động, quét tĩnh được chia thành pixel thực tĩnh và ảo tĩnh, quét động cũng được chia thành ảnh thật động và ảo động.

Trong màn hình điện tử LED, tỷ lệ giữa số hàng sáng cùng lúc với số hàng trong toàn khu vực được gọi là chế độ quét. Quét cũng được chia thành quét 1/2, quét 1/4, quét 1/8, quét 1/16 và các phương pháp lái xe khác.

Tức là chế độ hiển thị của màn hình khác nhau thì cách cài đặt của thẻ nhận cũng khác nhau. Nếu thẻ nhận ban đầu được sử dụng trên màn hình LED quét 1/4 và hiện được sử dụng trên màn hình tĩnh thì đèn LED trên màn hình sẽ sáng một dòng cứ năm dòng.

Nói chung, thẻ nhận có thể được đặt và các thành phần chính như thẻ gửi, màn hình hiển thị LED và máy tính có thể được kết nối với phần mềm liên quan để cài đặt. Vì vậy, đây là phần giới thiệu ngắn gọn về chế độ quét và nguyên lý của màn hình điện tử LED.

Nguyên lý hoạt động màn hình LED
Nguyên lý hoạt động màn hình LED

Phương pháp quét màn hình điện tử LED

Quét động: Quét động là để điều khiển “điểm tới cột” từ đầu ra của IC điều khiển đến pixel. Quét động yêu cầu mạch điều khiển, chi phí thấp hơn quét tĩnh nhưng hiệu ứng hiển thị kém và độ sáng bị mất lớn.

Quét tĩnh: Quét tĩnh là để điều khiển “điểm tới điểm” từ đầu ra của IC điều khiển đến pixel, quét tĩnh không cần mạch điều khiển, chi phí cao hơn quét động nhưng có nhiều ưu điểm, hiệu ứng hiển thị tốt, ổn định, giảm độ sáng nhỏ hơn, v.v.

Màn hình LED nguyên lý làm việc của chế độ quét 1/4

Đó là thời điểm mỗi dãy nguồn V1-V4 được bật 1/4 theo yêu cầu điều khiển trong 1 khung hình. Điều này có ưu điểm là sử dụng hiệu quả hơn các đặc tính hiển thị của đèn LED và giảm chi phí phần cứng. Nhược điểm là trong một khung hình, mỗi dãy đèn LED chỉ hiển thị được 1/4 thời lượng.

Theo phân loại phương pháp quét loại màn hình điện tử LED

Chế độ quét của màn hình điện tử LED đủ màu trong nhà: P2 và P2.5 là dòng không đổi 1/32, P3 và P4, P5, P6 là dòng không đổi 1/16, P10 là dòng không đổi 1/8.

Chế độ quét của màn hình điện tử LED đủ màu ngoài trời: P10 và P6 là quét 1/2 và 1/4 dòng không đổi, P10 và P6 là quét 1/8 dòng không đổi..

Chế độ quét màn hình điện tử LED một màu và hai màu chủ yếu là quét 1/4 dòng điện không đổi.

0904.519.366